Rây phân tử JLVC-1

biểu tượng sản phẩm

Rây phân tử JLVC-1

Zeolite JLVC-1 là loại sàng phân tử đặc biệt mới nhất của chúng tôi có chức năng hấp phụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC). JLVC-1 có các đặc tính tuyệt vời về kỵ nước và các chất hữu cơ, thích hợp cho việc hấp phụ và tách VOC từ khí thải công nghiệp. Rây phân tử JLVC-1 có kênh vi xốp trung bình ba chiều được phát triển, thích hợp để hấp phụ các VOC phân tử vừa và nhỏ có kích thước phân tử nhỏ hơn 0.55nm, và không thích hợp để hấp phụ các VOC phân tử lớn hơn. Các VOC điển hình thích hợp cho quá trình hấp phụ JLVC-1 bao gồm: benzen, toluen, para-xylen, styren, hexan, xyclohexan, axeton, etyl axetat, metanol, etanol, propanol, butanol, phenol, fomanđehit và axetanđehit, v.v.

zeolit ​​để tách không khí lạnh

Ứng dụng chính

Nhu cầu của giải pháp sàng phân tử?