Bột Zeolit ​​5A

biểu tượng sản phẩm

Bột Zeolit ​​5A

Bột zeolit ​​5A là một loại aluminosilicat kim loại kiềm, dạng canxi có cấu trúc tinh thể loại A. Bột zeolit ​​5A có thể hấp phụ các nốt ruồi có đường kính tới hạn nhỏ hơn 5 angstrom (0.5 nm).

Bột Zeolite

Thông sô ky thuật

Bất động sản đơn vị 5A-75 5A-90 5A-D-70 5A-D-90
Hấp phụ H2O tĩnh %% ≥27.00 ≥27.00 ≥27.00 ≥27.00
Mật độ hàng loạt g / ml ≥0.70 ≥0.70 ≥0.75 ≥0.75
Độ ẩm %% ≤ 21.00 ≤ 21.00 ≤ 21.00 ≤ 21.00
Dư lượng màn hình %% ≤ 0.50 ≤ 0.50 ≤ 0.50 ≤ 0.50
Giá trị PH ~ ≤ 11.00 ≤ 11.00 ≤ 11.00 ≤ 11.00

Ứng dụng chính

Gói chuyên nghiệp

Nhu cầu của giải pháp sàng phân tử?