13X bột Zeolite

biểu tượng sản phẩm

13X bột Zeolite

Bột Zeolit ​​13X là một aluminosilicat kim loại kiềm; nó là dạng natri của cấu trúc tinh thể loại X. Bột Zeolit ​​13X có thể hấp phụ các nốt ruồi có đường kính tới hạn nhỏ hơn 10 angstrom (1 nm).

Bột Zeolite

Thông sô ky thuật

Bất động sản đơn vị 13X 13X-D
Hấp phụ H2O tĩnh %% ≥32.00 ≥32.00
Hấp phụ CO2 %% ≥23.00 ≥23.00
Mật độ hàng loạt g / ml ≥0.60 ≥0.68
Độ ẩm %% ≤ 23.00 ≤ 23.00
Dư lượng màn hình %% ≤ 0.50 ≤ 0.50
Giá trị PH ~ ≤ 11.00 ≤ 11.00

Ứng dụng chính

Gói chuyên nghiệp

Nhu cầu của giải pháp sàng phân tử?