PSA hấp phụ CO

biểu tượng sản phẩm
JLCOS zeolit

Tiểu sử

Tại sao chúng tôi tập trung vào PSA hấp phụ CO 

Là một khí độc và có hại, CO có thể đầu độc các chất xúc tác đa chiều trong công nghiệp tổng hợp và gây nguy hại đến sức khỏe và tính mạng của con người. Do đó, nó phải được tách, tinh chế, tái chế và tái sử dụng.

Giải pháp

Chất hấp phụ JL-COS nhạy cảm với oxy, carbon dioxide, hơi nước và khí chứa lưu huỳnh.

So với rây phân tử thông thường, chất hấp phụ CO hiệu suất cao có tính chọn lọc đối với CO mạnh hơn và khả năng hấp phụ lớn hơn (có thể tăng khoảng 60%).

Các sản phẩm liên quan để hoàn thành dự án của bạn

Nhu cầu của giải pháp sàng phân tử?