Máy tạo oxy PSA y tế di động

biểu tượng sản phẩm
制氧机 副本 1

Tiểu sử

Tại sao chúng tôi tập trung vào Máy tạo oxy di động PSA

Rây phân tử được thiết kế cho máy tạo oxy di động PSA 1-5L / phút trên thị trường oxy y tế, độ tinh khiết của oxy có thể lên đến 93% ± 3%.

Giải pháp

Rây phân tử JLOX-501 & JLOX-101 được sản xuất bởi Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd., được thiết kế cho máy tạo oxy di động PSA 1-5L / phút trong thị trường oxy y tế, độ tinh khiết oxy lên đến 93% ± 3% . JLOX-101 là rây phân tử liti có khả năng hấp phụ tốt hơn JLOX-501.

Các sản phẩm liên quan để hoàn thành dự án của bạn

Nhu cầu của giải pháp sàng phân tử?